Найменший у світі діючий електромотор

Розмір електромотора 1/20 мм3, виріб майже в 20 разів менший за макову зернину.

В 1967 р. серед технічних досягнень 64 країн, які демонструвалися на

Всесвітній виставці ЕКСПО-67 в Монреалі, був найменшим діючим агрегатом.

Для порівняння мотор показано поряд з мурашкою.

Збільшено.