№43, 5 березня 2004 р.
Газета «Урядовий кур'єр»  

Wonderful! SlavaUkraine! 

Впродовж тижня нап­рикінці лютого у Торон­то — найбільшому місті Канади — відбулася мас­штабна культурна акція «Українська зима (колір і форма)». В ній, природ­но, орали участь і місцеві митці українського по­ходження — живописець Богдан Головацький (він останнім часом віддає пе­ревагу іконопису), скуль­птор Олег Лесюк і Діана Мельниченко, яка пред­ставила витончені жіночі прикраси, а також банду­рист Віктор Мішалов і співачка Жанна Зінченко. Віддаючи належне їх­ній майстерності, все ж зазначимо, що в центрі уваги численних відвідувачів заходів цього свята мистецтв були гості з Украї­ни — майстер художньої мікромініатюри Микола Сядристий, художник і співак Валерій Вітер та співачка Ніна Матвієнко.

Як відзначив у своєму виступі на уро­чистому відкритті художньої виставки відповідальний редактор київського жур­налу «Діалог. Історія, політика, економі­ка» Володимир Канаш, який був у складі своєрідного українського квартету, всім його учасникам притаманна унікальність: Микола Сядристий — не лише створює неперевершені в світі художні мікрошедеври, а й володіє глибоким поетичним сприйняттям сьогодення й минулого, впродовж багатьох років веде глибокі іс­торичні розвідки; Валерій Вітер свого ча­су заявив про себе не лише як першо­класний художник-плакатист (про це свідчили численні найвищі нагороди на всесоюзних і міжнародних конкурсах), а й як соліст групи «Кобза» у період її зле­ту; щодо Ніни Матвієнко вже давно звик­ли вживати епітети лише найвищого сту­пеня, але вона продовжує дивувати всіх і своїм голосом, і пошуком неповторного репертуару. Що ж до журналу «Діалог», то він певного мірою також унікальний, ос­кільки чи не єдиний у світі пропонує чи­тачам числа, кожне з яких присвячене контактам однієї країни (в даному разі України) з іншими державами, і щоразу видається українською мовою та мовою ті­єї країни, з якою ведеться діалог (відпо­відно і поширюється).

«Українська зима» відкрилася у прос­торій «Ротонді» величезної будівлі мерії Торонто. Це самісінький центр міста, і тому тут упродовж тижня не бракувало відвідувачів — зокрема, біля виставки мі­ніатюр М. Сядристого і плакатів В. Вітра. Зауважимо, що етнічно глядацька ауди­торія не обмежувалася представниками української діаспори: в око впадало роз­маїття кольорів шкіри і расових особли­востей, що нині типове для багатонаціо­нального Торонто. Так само великим був і віковий діапазон — від молодших шко­лярів до сивочолих людей.

Мер Торонто залишив у книзі відгуків запис: «Wonderful! SlavaUkraine(«Чу­дово! Слава Україні!»). І подібними за­писами рясніли сторінки цієї книги:

«Напрочуд гарна ек­спозиція. Вона під­тримує імідж Украї­ни в Канаді...»

«Якою великою є ук­раїнська культура...» «Я вражений цією майстерністю. Мені лишається тільки пи­шатися тим, що я сам з України і що такі люди, як Сядристий живуть там...»

«Я гордий бути укра­їнського походження! Великий талант! Ве­лика виставка!..» Микола Сядристий та його витвори були окрасою вранішньої програми студії «Сіті ТВ», яку зазвичай ди­виться, без перебіль­шення, увесь Торонто.

В останній день «Української зими» у новому приміщенні Українського націо­нального об’єднання відбувся великий вечір, вінцем якого стали виступи Ніни Матвієнко та Валерія Вітра. Оплесками їх зустрічали, а проводжали оваціями.

Насамкінець залишається додати, що культурна акція була проведена під пат­ронатом Генерального консульства Укра­їни в Торонто (генеральний консул — Ігор Лоссовський) у співпраці з міською радою Торонто. Організатором мистець­кого свята була канадська фірма «Ван Арден артс. інк» (продюсер Йоланта Ван Арден), перевізником акції — компанія «Аеросвіт. Українські авіалінії» (гене­ральний менеджер в Канаді Олег Мірош­ниченко). Проведенню акції сприяли компанія «Вестерн Юніон» та інші місце­ві спонсори.

До речі, нині фірма «Ван Арден артс.» за участі українського Благодійного фон­ду міждержавної співпраці «Діалог — Контакт» працює над новим проектом — Фестивалем Канади в Києві, який запла­новано на кінець цьогорічного літа.

         Володимир ГРІНИЧ